O PROJEKCIE

Projekt „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Gminę Wrocław. Ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz poprawę zdolności adaptacyjnych na polskim rynku pracy 150 obywateli państw trzecich zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, wydarzenia o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym oraz promowanie pozytywnego wizerunku migranta – pracownika wśród społeczeństwa przyjmującego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2015 – 30.09.2017.

Działania na rzecz obywateli państw trzecich będą prowadzone w formie szkoleń, warsztatów, wsparcia doradczego i wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizującym. Ich celem jest wzmocnienie potencjału zawodowego i zdolności adaptacyjnych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających we Wrocławiu.

Udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia jest bezpłatny.

W ramach projektu oferujemy między innymi:

 1. MODUŁ CENTRALNY „POZNAJĘ, UCZĘ SIĘ” – OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
  1. Kompleksowy program rozwoju zawodowego „MAPA KARIERY”
  2. Aktywny kurs poruszania się po polskim rynku pracy
  3. Trening rozwijania kluczowych kompetencji zawodowych – efektywne poruszanie się po polskim rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, LM), trening rozmowy kwalifikacyjnej i rozwijania umiejętności utrzymania aktywności zawodowej
  4. Konsultacje indywidualne z doradcą ds. rozwoju kariery i prawnikiem
  5. Spotkania z cyklu „Blisko rynku pracy
 2. MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE „DOSKONALĘ SIĘ” – FAKULTATYWNE
  1. ”MÓJ JĘZYK POLSKI”: intensywny kurs języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania dostosowanych do realnych potrzeb uczestników, w wymiarze 128 h dydaktycznych każdy
  2. ”KOMPUTER BEZ TAJEMNIC”: Kurs komputerowy w podziale na 2 części – obsługa komputera w biurze, przygotowanie do egzaminu ECDL Start – każda po 80 h dydaktycznych
  3. ”BYĆ SWOIM SZEFEM”: szkolenie rozwijające umiejętności przedsiębiorcze uczestników
  4. KONSULTACJE INDYWIDUALNE prowadzone przez specjalistę ds. obsługi finansowo-kadrowej
  5. ”RÓŻNI – TACY SAMI”: warsztat kompetencji społecznych w kontekście różnic międzykulturowych
  6. KONSULTACJE INDYWIDUALNE prowadzone przez psychologa
  7. ”SILNA, BEZPIECZNA”: trening samoobrony dla kobiet
  8. TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DOKUMENTÓW z języka ojczystego uczestnika na język polski
  9. BLOK SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH: „Poznaj swoje prawa”, „Abecadło przedsiębiorczości”, „Język polski – oficjalnie, biznesowo”
 3. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ „INTEGRA-CIS”
  1. działania związane z integracją uczestników ze społeczeństwem przyjmującym
  2. inicjowanie nieformalnych spotkań w obszarze rynku pracy
  3. wzmacnianie mechanizmów samopomocowych uczestników

 WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PROJEKTU